Ocena brak

EUCHARYSTYCZNE CZASOPISMA - W POLSCE

Autor /Sebald Dodano /21.09.2012

Problematykę eucharyst. zasadniczo poruszano w różnych czasopismach w związku z uroczystościami -»• Bożego Ciała (rzadziej Wielkiego Tygodnia), a w 20-leciu międzywojennym również z okazji międzynar. kongresów eucharyst. ; preferowało ją -> Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, które 1872-1972 na 3163 pozycji rei. aż 145 poświęciło eucharystii, szczególnie propagując częstą komunię, a ponadto kapł. Liga Eucharyst. (1907 zrzeszała w diec. lwowskiej 147 członków, a z in. diecezji łącznie z zakonnikami — 40) oraz Arcybractwo Najśw. Sakramentu (-»• adoracja Najświętszego Sakramentu II); powoli torowała sobie drogę idea mszy wynagradzających (->• Serce Jezusa II).

Wydawanie cz.e. rozpoczęto popularnym miesięcznikiem „Posłaniec Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie Utajonego" (Lw 1880-81); w Galicji do wybuchu II wojny światowej ukazywały się kolejno — „Sanctissima Eucharistia" (1895-1901 w Bruckentalu k. Uhnowa Galicyjskiego i w Jabłonowie k. Kołomyi) z dodatkiem dla ludu „Przyjdź Królestwo Twoje Eucharystyczne" pod redakcją ks. Ludwika Dąbrowskiego, -*• „Adoracja Przenajświętszego Sakramentu" (Lw 1902-14) pod redakcją księży Stanisława Narajewskiego, Zygmunta Lenkiewicza i Mateusza Jeża, „Skarb Wierzących" (Kr 1914-15) pod redakcją ks. Jeża i -> „Głos Eucharystyczny" (Lw 1918-39), m.in. pod redakcją ks. Ignacego Chwiruta. W in. częściach kraju wydawano również — „Pismo Miesięczne na Cześć Przenajświętszego Sakramentu Ołtarza" (Op 1883-87) pod redakcją ks. Karola Nerlicha, „Monstrancja Złota". Pismo Miesięczne Poświęcone Adoracji Najśw. Sakramentu (Pz 1886-87) pod redakcją ks. Antoniego Wy-derkowskiego, „Głos Serca Jezusowego" (Wwa 1906-16) pod redakcją ks. Zygmunta Skarżyńskiego, a poza jego granicami — „Sanctissima Eucharistia" (Bochum 1895-1909).

Tematyka pism, wykorzystujących materiały z cz.e. innych krajów, stopniowo nabierała charakteru rodzimego dzięki wprowadzaniu tekstów autorów pol. (P. Skarga, J. Bilczewski), wskazywaniu na związki Polaków z fundacjami mającymi na celu szerzenie kultu eucharyst. (np. król Jan III Sobieski i jego otoczenie), wyszukiwaniu motywów eucharyst. w twórczości poetów pol., wprowadzaniu wzorców osobowych pol. pochodzenia. Niewielki stosunkowo nakład „Głosu Eucharystycznego" (1927 — 4000 egz.) i jego specjalistyczny charakter (przeznaczony zwł. dla kapłanów) sprawiły, że jego zasięg musiały wspierać periodyki dla ludu, m.in. miesięcznik franciszkański „Ziarneczka Eucharystyczne" (Lw 1907-20), a później „Święta Godzina".

Bezpłatny dodatek do „Głosu Eucharystycznego" (Kr 1931); dla dzieci i młodzieży z Krucjaty Eucharyst. różne zgromadzenia zak. (np. urszulanki szare i jezuici) lansowały wspólny model pobożności eucharyst. w celu kształtowania charakteru czytelników na chrzęść, wzorcach wychowawczych, zwł. młodocianych świętych; do tych cz.e. należą: -*• „Orędowniczek Eucharystyczny" (Pz, Pniewy 1925-39) pod redakcją ks. Kazimierza Bajerowicza, przeznaczony dla młodzieży, a nast. dla kierowników i dyr. Krucjaty, mies. -> „Hostia" (Kr 1925-39) pod redakcją ks. Józefa Boka i ks. Józefa Cyrka, a ponadto „Mały Orędowniczek Eucharystyczny" (Ł 1937-39) pod redakcją s. A. Łozińskiej i „Młody Las" (Kr 1938-39) pod redakcją ks. Stanisława Kuźnara. Wydawano również monotematyczne zeszyty miesięczne, np. autorstwa Piotra Turbaka „Chwała i Dziękczynienie" (Kr 1938), oraz periodyki efemeryczne, np. dziennik „Głos I Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Polsce" (Pz 1930) pod redakcją Jana Marwega i Józefa Winiewicza czy „Wiadomości Kongresowe" (Kołomyja 1935-36); tematykę eucharyst. podejmowano w różnych czasopismach, np. w mies. -*• „Życie Katolickie" (Łuck 1930-39) oraz w wizytkowskim „Echo Krucjaty Zbawienia" (Jasło 1937-39).

Po II wojnie światowej cz.e. przestały się ukazywać, a problematykę kultu eucharyst. włączono w zakres tematyki popularnych -> diecezjalnych czasopism (II-III), czasopism ascet. (-» duchowości religijnej czasopisma II 3) oraz dydaktyczno-wychowawczych (np. -* katechetyczne czasopisma II, -*- liturgiczne czasopisma II). Wiele uwagi poświęca eucharystii m.in. -* „Przewodnik Katolicki" i -»• „Gość Niedzielny", uwzględniając czytelników dorosłych i dzieci; w pierwszych latach po wojnie dodatek dla dzieci do gorzowskiego „Tygodnika Katolickiego" pt. „Tygodniczek" nawiązywał do zadań Krucjaty Eucharystycznej.

Podobne prace

Do góry