Ocena brak

Eucharystia

Autor /Mietek Dodano /25.04.2011

Teologia eucharystii interpretuje i uzasadnia dokładnie związek egzystencji wiary Kościoła i sprawowania eucharystii tu spotykają się wewnętrzne przesłanka i konkretny kształt bycie chrześcijaninem w jedyny swoim rodzaju sposób eucharystii jest ogniskową, chrześcijańsko - kościelnej egzystencji. Bóg udzielił się nam w historii w określonych wydarzeniach i ludzkich interpretacjach, że sam zbliżył się do nas w Jezusie z Nazaretu ukrzyżowanym i wywyższonym, ze nadal pozostaje obecny w historii jest osiągalny poprzez Ducha Św., a zatem sama miłość Boża tkwi jako więź jedności łącząca nas z Nim i między sobą. Wspólnota wierzących wyraża się w zgromadzeniu i urzeczywistnia w słuchaniu słowa i łamaniu chleba.

Urzeczywistnienie się wiary poszczególnego chrześcijanina doznaje poszczególnej aktualizacji o ile on konfrontuje się przez pełnomocnego głosiciela ewangelii ze słowem Jezusa Chrystusa i musi udzielić odpowiedzi Bogu i wspólnocie sióstr i braci odpowiedz, która rzeczywiście przekracza czasowa i przestrzenne ramy zgromadzenia wspólnoty ponieważ musi się realizować w codziennym życiu te i podobne zasadnicze przesłanie naszej chrześcijańskiej wiary odnoszą się jednocześnie do sensu i treści i treści niedzielnego celebrowanie eucharystii stąd eucharystia zajmuje podczas świętych znaków w obecności Boga, którego nazywamy sakramentem centralne i jedyne w swoim rodzaju miejsce. Eucharystia jest sakramentem eklezje znakiem widzialnym i rzeczywistością Kościoła. Głoszenie ewangelii gromadzi wspólnotę dokonuje się zatem nie tylko we wspólnocie ale też jest podstawą zgromadzenia bowiem eklezje jest zwołaniem, odpowiedzią na wezwanie. Miłość określa ogól bieżących jako jeden Kościół Jezusa Chrystusa jest znakiem, symbolem każdej wspólnoty ołtarza.

Ewangelia wieczerza Pańska i miłość braterska sprawiają, że w tej ubogiej wspólnocie ołtarza obecny jest Kościół Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus obecny jest w sposób, który określa się jako sakramentalny. Jego obecność czyni ze wspólnoty eucharystyczną „tajemnice” Jego ciała sprawia że przyjmując „ciało Chrystusa” eucharystyczna wspólnota sprawująca wieczerzę staje się „Ciałem Chrystusa”. Ludowi Bożemu wędrującemu w czasie próbującemu naśladować Chrystusa wśród zmiennych warunków dany został testamentowy zapis Pana tym samym jest on właśnie dziś i teraz rzeczywiście pokarmem na drogę. Jak dla wątpiącego Eliasza pod krzakiem jałowca 1Krl.19,1-8. Oraz gwarantuje nam i sprawia jak uczniom z Emaus bliskość Jezusa Łk.24,13-35

Podmiotem liturgii sprawującym Eucharystię jest nie tylko Kapłan – Jezus Chrystus, ale „cały Chrystus z głową i członkami”, tzn. cała wspólnota (Kościół zjednoczony z Chrystusem). Zgodnie z biblijnym sposobem myślenia i wyrażania się za sprawującego liturgię chrześcijańską uważa się Najwyższego Kapłana – Chrystusa i Jego nowy kapłański Lud Boży – wspólnota Kościoła jako całość.

Podobne prace

Do góry