Ocena brak

ETYMOLOGIA

Autor /Hermenegildiusz Dodano /15.03.2012

Źródłosłów, pochodzenie wyrazów; dział językoznawstwa zajmujący się pochodzeniem wyrazów, które zatraciły swe znaczenie pierwotne przez oderwanie się wskutek zmian w języku od ich podstawy.

Przestaliśmy już np. odczuwać pierwotne uzasadnienie słowotwórcze takich wyrazów, jak: klęska od klęsnąć dawn. 'zapadać się, upadać' (por. wklęsły); obraz od ob-rzezać, rzezać 'ciąć' (oznaczał 'wizerunek wyrżnięty w drzewie a. wyciosany w kamieniu'; por. rzeźba); przebaczyć dawn. 'przeoczyć' później 'nie baczyć, nie zwracać uwagi; darować'; sadzawka od sadzania ryb w czasie spustu stawu; sklep dawn. 'sklepienie; piwnica'; słonina dawn. 'każda rzecz solona', potem 'solona wieprzowina', później 'solony tłuszcz spod skóry' w odróżnieniu od niesolonego (reg.) bilu; spiżarnia od staropolskiego spiż a 'żywność' (wg Fr. Sławskiego).

Celem badań etymologicznych jest rekonstrukcja, odtworzenie pierwotnego znaczenia wyrazów. Z gr. etymon 'prawda, „prawdziwe", pierwotne znaczenie wyrazu'.

Etymologia ludowa (a. naiwna) nienaukowa, fałszywa, nadająca wyrazom błędne, oparte na przypadkowym podobieństwie brzmień, uzasadnienia słowotwórcze; np. starop. rozdrzeszyć, rozrzeszyć tj. 'rozwiązać'; por. Krewki; Rozgrzeszyć, Sprośny.

Podobne prace

Do góry