Ocena brak

ETYKA - Teoria rozwoju moralnego Kohlberga

Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011

Lawrence Kohlberg stworzył klasyfikację poziomów ludzkiego rozwoju moralnego. Wyróżnia on około sześciu kolejno następujących stadiów. Człowiek zaczyna swój rozwój od pierwszego stadium. Na ogół zatrzymuje się w rozwoju w okolicach trzeciego lub czwartego.

- Posłuszeństwo i kara - w tym stadium ludzie postępują moralnie, wyłącznie z powodu strachu przed karą.

- Instrumentalizm - człowiek postępuje moralnie, gdyż widzi, że leży to w jego interesie

- Szukanie aprobaty - człowiek postępuje moralnie, gdyż jest za to nagradzany przez innych ("dobry chłopczyk")

Zgodność z prawem - człowiek postępuje moralnie, gdyż popiera istnienie prawa, które nakłada odpowiednie normy.

- Kontrakt społeczny - człowiek postępuje moralnie, gdyż widzi, iż dane normy są korzystne dla społeczeństwa.

Uniwersalne sumienie - człowiek ma świadomość uniwersalnych zasad moralnych w których istnienie wierzył Kohlberg.

Podobne prace

Do góry