Ocena brak

ETYKA - Niektóre systemy moralne

Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011

- Chrześcijaństwo

W chrześcijaństwie podstawą moralności jest dekalog, który w katolickiej wersji wygląda następująco:

   * Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną

   * Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno

   * Pamiętaj, abyś dzień święty święcił

   * Czcij ojca swego i matkę swoją

   * Nie zabijaj

   * Nie cudzołóż

   * Nie kradnij

   * Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu

   * Nie pożądaj żony bliźniego swego

   * Ani żadnej rzeczy, która jego jest

Dekalog ten różni się od pierwowzoru biblijnego (usunięte zostało jedno przykazanie), dopuszczalne są też wyjątki od piątego przykazania, na przykład zabijanie podczas wojny, oraz kara śmierci.

- Na moralność przyjętą w kulturze europejskiej i amerykańskiej wielki wpływ miał oprócz chrześcijaństwa także humanizm, oraz prądy społeczne powstałe w wyniku przyjęcia ustroju kapitalistycznego. W efekcie przykazania 1, 2, 3, 9 i 10 dekalogu nie do końca zgadzają się z tradycyjną moralnością europejską która nie potępia zazdrości i nie wymaga przynależności do żadnej religii.

Podobne prace

Do góry