Ocena brak

Etyka marketingu

Autor /Sydney Dodano /19.04.2011

 

Najwięcej kontrowersji co do etyki marketingu budzą następujące dziedziny:

 • zdobywanie informacji o konkurencji,

 • definiowanie rynku docelowego,

 • niepełna prawda lub fałsz w reklamie.

 

Zdobywanie informacji o konkurencji odbywa się z następujących źródeł:

 • od pracowników konkurencji i nowo przyjmowanych pracowników. Od pracowników konkurencji można wydobyć informacje poprzez prowadzenie z nimi wywiadów i rozmów, np. na konferencjach. Natomiast od nowo przyjmowanych poprzez wyciąganie informacji w trakcie wywiadu. Niejednokrotnie pozoruje się przyjmowanie do pracy w celu zdobycia informacji. Zatrudnia się również osoby ze ścisłego kierownictwa firmy konkurencyjnej,

 • od współpracowników konkurenta na temat produktów,

 • z materiałów publikowanych i z dokumentów publicznych, np. śledzenie wiadomości prasowych o rekrutacji wskazuje na zastosowaną technologię,

 • przez obserwację konkurenta lub analizowanie dowodów materialnych, np. zakup produktu konsumenta i rozebranie go na części pierwsze.

 

Wszystkie wymienione tu sposoby zbierania informacji na temat konkurenta są legalne, jednak etycznie podejrzane.

Znacznie więcej kontrowersji budzą reklamy. W szczególności zaś te kierowane do dzieci i mniejszości. Są to praktyki kontrowersyjne, ponieważ za cel działania wybiera się konsumentów szczególnie podatnych na reklamy lub gorzej sytuowanych, a kieruje się do nich oferty produktów potencjalnie szkodliwych. Do takich działań należą:

 • reklamy produktów spożywczych zawierających niewłaściwe składniki spożywcze,

 • wykorzystywanie w reklamach ukochanych przez dzieci bohaterów kreskówek,

 • polecanie biednym niezdrowego jedzenia, np. McDonald?s.

 

W dyskusjach na temat reklam kierowanych do dzieci padały nawet głosy o całkowitym zakazaniu tych reklam. Wychodzono z założenia, że skoro dzieci nie rozumieją intencji reklam każda reklama kierowana do dziecka jest nieuczciwa.

Istnieje jeszcze problem prawda lub fałsz w reklamie. Kłamstwa w reklamie polega na:

 • wprowadzającej w błąd prezentacji towarów,

 • wyciąganiu fałszywych wniosków z faktów,

 • tendencyjne prezentowanie informacji (poprzez zmienianie jej sensu),

 • podawanie „niepełnej prawdy”,

 

Niepełna prawda” obejmuje następujące zjawiska:

 • wygląd produktów w reklamie odbiega od rzeczywistości,

 • przemilczanie istotnych szczegółów,

 • podpieranie się autorytetami,

 • używanie wieloznacznych pojęć.

 

Stosowanie wyżej wymienionych metod reklamy i zdobywania informacji jest jednak w końcowym rezultacie niekorzystne dla firmy, traci ona bowiem zaufanie klienteli.

Podobne prace

Do góry