Ocena brak

Etyka doradcy organizacyjnego

Autor /Sydney Dodano /19.04.2011

 

Uczciwy doradca organizacyjny będzie kierował się generalnie, tak jak każdy człowiek „etyczny”, normami etycznymi społeczeństwa. Obowiązują go również, jaki i jego klienta i wszystkich uczestników życia gospodarczego, zasady etyki gospodarczej. W ramach zasad etyki gospodarczej doradcy w szczególności dotyczy etyka doradcy. Klient formułuje, nawet jeśli ich nie przedstawia doradcy, wymagania etyczne w zakresie doradztwa. Trudno sobie wyobrazić, że decydując się o podjęciu procesu usprawnienia organizacji i zatrudnieniu doradcy organizacyjnego szefostwo firmy nie określiło kryteriów jakie powinien spełniać doradca. Tak samo trudno sobie wyobrazić, że mógłby ktoś zatrudnić doradcę, o którym wie, że jest nieuczciwy. Bowiem jedną z czołowych zasad etyki jest uczciwość.

Oto niektóre zasady etyczne, które są wymagane od doradcy organizacyjnego:

 • postępowanie zgodnie z prawem,

 • uczciwość,

 • rzetelność,

 • postawa krytyczna,

 • eliminacja kryteriów pozamerytorycznych, np. rasowych, światopoglądowych, narodowych,

 • szacunek do klienta i ludzi w ogóle,

 • umiejętność prowadzenia negocjacji zgodnie z dobrymi obyczajami,

 • apolityczność,

 • lojalność wobec klienta,

 • wykazywanie woli pojednania w sytuacji konfliktu,

 • nie poniżanie innych i nie wywyższanie się ponad innych,

 

Doradca organizacyjny nie powinien:

 • udostępniać konkurencji informacji o firmie, w której przeprowadził reorganizację,

 • brać łapówek,

 • działać na szkodę klienta,

 • nakłaniać klienta do podjęcia działań niezgodnych z etyką,

 • wykorzystywać niewiedzy klienta,

 • narzucać klientowi warunków, powinny być one wspólnie wynegocjowane.

Podobne prace

Do góry