Ocena brak

Etyczne wymiary pracy nauczyciela - Co składa się na ten wymiar etyczny: Odpowiedzialność nauczyciela

Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011

a. identyfikowanie się ze skutkami własnych działań (odpowiedzialność sięga tak daleko jak moc człowieka), nauczyciel odpowiada za rozwój umysłu wielka odpowiedzialność. Jest to odpowiedzialność moralna a nie prawna bo skutki pracy nauczyciela są niewymierne.

b. Nauczyciel bezdyskusyjne odpowiada za przekazanie wiedzy- na tej podstawie jest oceniany, teraz ma uczyć metod nauki, przetwarzania informacji, uczniowie bardziej potrzebują nauczyciela takiego, z którym można by porozmawiać- wzrost funkcji egzystencjalnej a spadek poznawczejSamoobsługa pedagogiczna młodzieży (J. Mizieńska)- młodzież szuka wsparcia u rówieśników nie u nauczyciela

c. Warunek, aby móc mówić o nauczycielu z odpowiedzialnością moralną- wrażliwość humanistyczna (myślenie o skutkach działania) i etyczna + kultura komunikacji

Podobne prace

Do góry