Ocena brak

Etyczne wymiary pracy nauczyciela - Co składa się na ten wymiar etyczny: Kategoria oceny ucznia

Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011

a. Dzisiaj ocena jest generalizowana na człowieka, fetyszyzacja ocen

b. Nauczyciele zajmują się diagnozą braków (nie umiesz, nie rozumiesz) a nie diagnozą mocy, bez której nie powinna być wygłoszona diagnoza braków. Dziecko może sobie nie poradzić tylko z diagnozą braków, diagnoza operacyjna to przeprowadzenie dziecka ze świata niemocy do radzenia sobie

c. Etyczny wymiar oceny: funkcja sprawdzająca + funkcja rozwojowa + funkcja wychowawcza

Podobne prace

Do góry