Ocena brak

Etyczne wymiary pracy nauczyciela - Co składa się na ten wymiar etyczny: Inne

Autor /Macko1 Dodano /05.08.2011

1. Proces komunikowania- etyka mowy

     a. Dziecko jest mało odporne na słowa a ludzie są bezrefleksyjni właśnie gdy wypowiadają słowa do dzieci

2. Poszanowanie godności ucznia- dziecko w kontakcie z nauczycielem musi wiedzieć że się liczy

3. Odpowiedzialność nauczyciela za własny rozwój- inwestycja w siebie + zdobywanie doświadczenia w pracy

4. Ambiwalencja roli nauczyciela- pogodzenie sprzecznych tendencji

Do góry