Ocena brak

ETYCZNE UWARUNKOWANIA PROFESJONALIZACJI USŁUG W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - Strategia antykorupcyjna w Polsce

Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011

Realizacja przyjętej Strategii Antykorupcyjnej dla Polski ma umożliwić osiągnięcie  trzech głównych celów:

- Skuteczne wykrywanie przestępstw korupcyjnych

- Edukacja społeczeństwa i upowszechnienie informacji

- Obszary działalności publicznej podatne na korupcję i propozycje przeciwdziałania

Do góry