Ocena brak

ETYCZNE UWARUNKOWANIA PROFESJONALIZACJI USŁUG W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - Prawnokarna konwencja o korupcji

Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011

W dniu 27 stycznia 1999 r. została sporządzona w Strasburgu Prawnokarna konwencja o korupcji. Mówi ona o różnych formach korupcji (przekupstwo, pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw, przestępstwa księgowe itp.) oraz środkach podejmowanych na szczeblu krajowym w przeciwdziałaniu jej.

Do góry