Ocena brak

ETYCZNE UWARUNKOWANIA PROFESJONALIZACJI USŁUG W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - Kodeks etyczny urzędnika

Autor /Alojzy Dodano /08.08.2011

Każdy urząd uznając swoją pracę za służbę wobec mieszkańców ustala własny kodeks etyczny.

Reasumując, na podstawie kodeksu etycznego w urzędzie w Myszyńcu przedstawiamy kilka najistotniejszych zasad dobrego urzędnika:

Urzędnik:

- w sposób życzliwy obsługuje interesanta.

- rozpatruje sprawy bez zbędnej zwłoki.

- w sposób komunikatywny udziela interesantom rzeczowych i wyczerpujących informacji

- traktuje w sposób równy wszystkich mieszkańców bez względu na: pochodzenie społeczne,  status majątkowy, wyznanie religijne i poglądy polityczne itp.

- nie przyjmuje żadnych korzyści od klientów, usługodawców i dostawców Urzędu; odmawia przyjmowania tzw. dowodów wdzięczności po zakończeniu sprawy.

- nie afiszuje się ze swoimi przekonaniami politycznymi,

- w miarę możliwości udziela pomocy w wypełnianiu wniosków i innych dokumentów osobom, które jej potrzebują .

Do góry