Ocena brak

Etiopia - Przemysł

Autor /Wilhelm Dodano /26.09.2011

Przemysł przetwórczy kraju sprowadza się przede wszystkim do przetwórstwa rolno-spożywczego. Działają, głównie niewielkie, zakłady olejarskie, mleczarskie, cukrownicze, mięsne. Przemysł włókienniczy rozwinął się w Addis Abebie i w jej okolicach (kombinat bawełniany w Akaki). Także w stolicy funkcjonują pojedyncze zakłady przemysłu skórzano-obuwniczego, drzewno-papierniczego, materiałów budowlanych.

Ponadto do większych fabryk zaliczają się zakłady odlewnicze w Akaki. Również przemysł wydobywczy, pomimo występowania licznych bogactw naturalnych, nie rozwinął się. Eksploatuje się jedynie złoża złota (Adola) i platyny (Jubdo), choć stwierdzono występowanie rud żelaza, miedzi, cynku, ołowiu, chromu, molibdenu oraz siarki, a podczas ostatnio prowadzonych badań odkryto także ropę naftową.

Potencjał energetyczny kraju tworzy kilka hydroelektrowni, zlokalizowanych głównie w dorzeczu Nilu Błękitnego, m.in. na rzekach Auasz i Fincha. Choć kraj posiada własne linie lotnicze, dominującym środkiem transportu pozostają nadal zwierzęta juczne.

Podobne prace

Do góry