Ocena brak

Etiopia - Ludność

Autor /Wilhelm Dodano /26.09.2011

Etiopia liczy 52 892 tys. mieszkańców (1991), średnia gęstość zaludnienia wynosi 40 osób/km2. W 1991 w miastach zamieszkiwało 13% ludności.

Społeczeństwo dzieli się na trzy główne grupy etniczne. Pierwszą z nich tworzą zsemityzowane ludy kuszyckie, m.in. Amhara (38% ogółu społeczeństwa), Tigre (9%), Guragie (3%) oraz mniejsze grupy Argobba, Harari, Tigrai.

Drugą ważną grupą są ludy kuszyckie, wśród których dominują przedstawiciele plemienia Galla (35%), kolejne miejsca zajmują Ageu, Bedża, Saho-Afarowie, Somali i Sidamo.

Wśród przedstawicieli trzeciej grupy, ludności nilotyckiej, wymienić należy ludy Baria, Kunama, Beni-Szangul.

Największą grupę wyznaniową tworzą chrześcijanie wyznania monofizyckiego (52,5%). Na wschodzie i południowym wschodzie skupili się wyznawcy islamu (31,4%). Muzułmanami są na ogół przedstawiciele ludów kuszyckich. Spotkać można pojedyncze skupiska Falaszów, ludności wyznającej judaizm. Dość liczna grupa społeczeństwa (11%) należy do wyznawców animizmu.

Zaledwie 5% ludności umie czytać i pisać. Przeciętna długość życia mężczyzn 46, kobiet 50 lat.

Podobne prace

Do góry