Ocena brak

Etiopia - Historia

Autor /Wilhelm Dodano /26.09.2011

Panujący do 1974 królowie Etiopii wywodzili swoje pochodzenie od pierwszego władcy kraju, Menelika I (ok. 1000 p.n.e.), którego rodzicami mieli jakoby być mityczny król Salomon i królowa Saby.

Istniejące w II w. n.e. na terytorium obecnej Etiopii i południowego Sudanu państwo Aksum zostało założone przez potomków ludów semickich z południowej Arabii, które ok. połowy pierwszego tysiąclecia p.n.e. opanowały te tereny. W IV w. kraj przyjął chrześcijaństwo, które do 1974 było religią państwową. W XIX w. krzyżowały się tu interesy mocarstw kolonialnych.

Hajle Syllasje I

O dominację nad Etiopią bezskutecznie starali się Brytyjczycy i Włosi. W 1930 na tronie etiopskim zasiadł Ras Tafari, przybierając imię Hajle Syllasje I. Wojska włoskie w 1935 zajęły kraj, zmuszając cesarza do emigracji. Po zwycięstwie wojsk brytyjskich nad Włochami w 1941 Hajle Syllasje ponownie objął rządy. Za swego panowania włączył on do Etiopii Erytreę (1952, jako państwo sfederowane) i Ogaden.

W 1974 w związku z bardzo złą sytuacją gospodarczą i powtarzającymi się klęskami głodu doszło do puczu wojskowego kierowanego przez Mengistu Haile Mariama. Komunistyczny reżim wojskowy utrzymywał się u władzy do 1991 dzięki pomocy gospodarczej i militarnej ze strony ZSRR, NRD i Kuby.

W maju 1991 opozycja zdołała obalić rządzący reżim i przejęła władzę w państwie, ogłaszając ambitny program demokratyzacji życia politycznego. W kwietniu 1993 w Erytrei odbyło się referendum, w jego wyniku dotychczasowa północno-wschodnia prowincja Etiopii - Erytrea uzyskała niepodległość.

Obecnie w kraju sytuacja polityczna jest bardzo niestabilna, dochodzi do starć zbrojnych między zwolennikami rządzącej partii Ludowo-Rewolucyjnego Frontu Demokratycznego a siłami opozycji.

W 1998 pomiędzy Etiopią a Erytreą wybuchła wojna graniczna. Znaczne nasilenie walk nastąpiło w maju 2000 mimo kilkukrotnych deklaracji obu stron konfliktu o woli zawarcia pokoju. W wyniku konfliktu swoje domy musiało opuścić 750 tysięcy ludzi.

Podobne prace

Do góry