Ocena brak

Etiopia - Handel

Autor /Wilhelm Dodano /26.09.2011

Głównym towarem eksportowym jest kawa (47% wartości eksportu ogółem), ponadto wywozi się skóry i futra (16%), produkty rolne (13%), m.in. rośliny strączkowe, oleiste, mięso oraz owoce i warzywa. Importuje się głównie produkty przemysłu przetwórczego, dobra inwestycyjne (45%) oraz artykuły konsumpcyjne (31%).

W nierzadkich okresach klęsk spowodowanych suszą wśród sprowadzanych produktów dominuje żywność, w dużej części pochodząca z darów. Głównymi partnerami handlowymi są Włochy, Niemcy, Stany Zjednoczone i kraje byłego ZSRR.

Podobne prace

Do góry