Ocena brak

Etapy zawierania umowy międzynarodowej

Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011

- rokowania (negocjacje) – w umowach bilateralnych przedstawiciele państw zainteresowanych wymieniają noty, natomiast przy umowach multilateralnych organizowane są zazwyczaj konferencje, na których decyzje podejmowane są przez głosowanie

- parafowanietekst umowy został już ustalony i nie można w nim niczego zmieniać a parafa potwierdza autentyczność

- podpisanie – przez złożenie podpisu charakteru prawnego nabierają tyle te umowy, które nie wymagają ratyfikacji lub zatwierdzenia.

- ratyfikacja – zatwierdzenie umowy przez szefa państwa, przy czym w odniesieniu do ważniejszych umów wymagana jest zgoda parlamentu.

- wymiana lub złożenie dokumentów ratyfikacyjnych – ratyfikacja wywołuje skutki prawne tylko wtedy, gdy zostaną powiadomieni o niej przedstawicieli drugiego państwa zainteresowanego. Powiadomienie takie w umowie bilateralnej odbywa się poprzez wymianę dokumentów. Dokumenty dotyczące ratyfikacji umowy multilateralnej są składane u depozytariusza, a jest z nim reguły państwo, na obszarze którego umowę podpisano.

- rejestracja – art. 102 Karty NZ nakłada na państwa obowiązek rejestrowania umów w Sekretariacie ONZ. Umowy niezarejestrowane nie są jednak nieważne, a jedynie nie można się na nie powołać wobec jakiekolwiek organu ONZ.

- publikacja – sprawy związane z publikacją umów są regulowane prawem wewnętrznym w każdym państwie.

Podobne prace

Do góry