Ocena brak

Etapy wdrożenia umowy outsourcingowej

Autor /Sydney Dodano /19.04.2011

 

  • Inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania używanego przez zleceniodawcę.

  • Podpisanie „Umowy Serwisowej i Administracyjnej” na okres trzech miesięcy. W tym okresie zazwyczaj następuje uporządkowanie systemy informatycznego klienta oraz wypracowanie procedur współpracy obu stron z uwzględnieniem lokalnej specyfiki.

  • Po upływie trzech miesięcy strony analizują przebieg i warunki dotychczasowej współpracy i wprowadzają w miarę potrzeby poprawki do umowy.

  • Stała opieka nad systemem informatycznym Zleceniodawcy zgodnie z podpisaną „Stałą Umową Opieki Serwisowej i Administracyjnej”.

Podobne prace

Do góry