Ocena brak

Etapy sytuacji kryzysowej

Autor /Keira Dodano /18.04.2011

 

 1. Wykrywanie sygnałów:

 • obejmuje właściwą interpretacje pierwszych sygnałów które pojawiają się przed wystąpieniem sytuacji kryzysowej, wskazują na możliwość jej wystąpienia

 1. przygotowanie i działania prewencyjne:

 • polega na wykonywaniu wszystkiego co możliwe w celu zażegnania kryzysu jak i przygotowania się na te problemy, które mogą wystąpić

 1. ograniczenie szkód:

 • podtrzymanie skutków kryzysu; polega na zabezpieczeniu tych części organizacyjnych, czy środowiska, które nie zostały nim dotknięte

 1. powrót do sytuacji sprzed kryzysu:

 • firmy wdrażają długo i krótko terminowe programy naprawcze, zaprojektowane tak aby umożliwić jak najszybsze normalne funkcjonowanie organizacji

 1. uczenie się:

 • polega na analizie wniosków które organizacja wyciągnęła z własnych doświadczeń i doświadczeń innych

Podejścia szefów amerykańskich przedsiębiorstw do osiągania sukcesu:

 1. Podejście strategiczne – 19 % badanej zbiorowości

 1. Podejście eksponujące kapitał ludzki – 22 %

 • rozwój kapitału ludzkiego

 1. Podejście specjalistyczne – 14 %

 • dobór i upowszechnienie w firmie specjalistycznych umiejętności odróżniających ją od konkurencji

 1. Podejście dyscyplinujące – 30 %

 • stałe doskonalenie firmy poprzez egzekwowanie przepisów, traktowanych jako wzorce zachowań

 1. Podejście innowacyjne – 15 %

 • zapewnienie warunków do poszukiwań i stałej odnowy firmy

Do góry