Ocena brak

Etapy rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce po 1989 r

Autor /mietek456 Dodano /18.07.2011

 • 1989 r. – protokół rozbieżności – ustalenia:

 1. Wprowadzenie własności komunalnej, czyli majątek dla samorządów

 2. Demokratyczna ordynacja wyborcza do władz lokalnych

 3. Stałe źródła dochodów dla samorządów

 4. Zobiektywizowany charakter dotacji dla samorządów z budżetu państwa

 5. Nadzór nad władzami lokalnymi ograniczony do legalności

 6. Możliwość zaskarżania przez samorząd decyzji administracji rządowej do NSA oraz sądów powszechnych

 7. Brak ustaleń w kwestii: wyodrębnienia samorządu ze struktur rządowych i liczby szczebli

 • Koniec 1989 r. – zmiany w konstytucji – udział samorządu w sprawowaniu władzy.

 • Marzec 1990 – nowela. Gmina jako podstawowa forma organizacyjna życia publicznego. Samodzielny status prawny gminy. Ochrona sądowa gminy.

 • Marzec 1990 – ustawa o samorządzie terytorialnym

 • 1990 – 1991 – ustawy o dochodach gmin i zasadach ich subwencjonowania

 • Stan samorządu do 1998 r.:

 1. Jednostka podstawowa i jedyna – gmina

 2. Województwa rządowo-samorządowe (49)

 • 1. Stycznia. 1999 r. – wejście w życie reformy administracji publicznej.

 1. Dalsza decentralizacja państwa i finansów publicznych

 2. Wprowadzenie samorządu na szczeblu powiatowym i wojewódzkim (16)

Podobne prace

Do góry