Ocena brak

ETAPY PROCESU INSTYTUCJONALIZACJI PARTII POLITYCZNEJ

Autor /Ziemowit Dodano /18.07.2011

- partie notabli;

- powstanie partii chadeckich w drugiej połowie XIX wieku;

- relacje pomiędzy instytucjami a organizacjami;

- instytucje mają dużą inercję. Wg Huntingtona występują 4 etapy konsolidacji:

- frakcjonalizacja – oznacza sytuację, w której w obrębie wspólnoty społecznej zaczynają pojawiać się luźne stronnictwa polityczne (kliki),

- polaryzacja poglądów – związana jest z poszukiwaniami elit zorientowanymi na zdobycie szerszego poparcia społecznego,

- ekspansja – liderzy starają się dokonać strukturalizacji spolaryzowanych rzesz zwolenników swojej opcji. W tym celu podejmowane są próby powołania organizacji o masowych charakterze,

- proces instytucjonalizacji organizacji partyjnych – dokonuje się wraz z ukształtowaniem się systemu partyjnego.

Instytucjonalizacja partii to bardzo głębokie zjawisko. Kuleje ono w Polsce, co widać na przykładzie częstej zmiany szyldów przez partie polityczne. Nie polega ono tylko na nadaniu statutu i zarejestrowaniu partii. Instytucja to szereg powtarzalnych sytuacji. Jt to wzorzec, który nosimy w głowach. Jt jedna instytucja i wiele organizacji, z 3 wyjątkami: kościół, armia i biurokracja.

Podobne prace

Do góry