Ocena brak

Etapy procesu decyzyjnego a możliwości wykorzystania komputera

Autor /kevin Dodano /01.04.2011

Wymagany Adobe Flash Player wesja 10.0.0 lub nowsza.

praca w formacie nieznany Etapy procesu decyzyjnego a możliwości wykorzystania komputera

Transkrypt

Etapy procesu
decyzyjnego

Analiza sytuacji
Określenie problemu

Alternatywne rozwiązania
Podjęcie działań

Realizacja decyzji
Ponowna ocena sytuacji

Wymagane informacje

Analiza trendów sprzedaży
Analiza konsumentów,
konkurentów,
produktów,
makrootoczenia,
itp.

Jakie działania można
podjąć w celu znalezienia
rozwiązania?
Która z alternatyw jest
najlepsza?
Wdrożenie
Informacje o obszarach
objętych nową decyzją
(analiza jak w punkcie 1,2)

Rola komputera

Bazy danych o klientach,
konkurencji
Dostęp do informacji
wtórnej poprzez sieć np.
Internet,
Połączenia elektroniczne
z instytucjami informacji
rynkowych
Wykorzystanie komputera
w badaniach rynkowych
Systemy w wspomagające
decyzje marketingowe
Marketingowe systemy
eksperckie
Symulacje
Bazy danych o klientach,
konkurencji
Internet
Wykorzystanie komputera
w badaniach rynku

Podobne prace

Do góry