Ocena brak

Etapy procesu decyzyjnego

Autor /Alana Dodano /03.05.2011

 

  1. pojawienie się problemu

  2. zebranie informacji

  3. ustalenie przyczyn powstania problemu (pomocnym narzędziem może być diagram ości ryby = wykres Ishikawy; na gł. Osi zaznacza się problem, a na ościach – przyczyny problemu)

  4. kreowanie / poszukiwanie rozwiązań (korzystanie z logiki, intuicji, technik twórczego myślenia, poradników,...)

  5. ocena rozwiązań, ustalenie kryteriów wyboru jednego z wielu rozwiązań (przez kierownictwo)

  6. dokonanie wyboru rozwiązania kompromisowego i zadawalającego spośród rozwiązań, które spełniają przedstawione kryteria

  7. wprowadzenie w życie

  8. kontrola wyników, ocena efektów

 

Istota decyzji (łac. decisio = rozstrzygnięcie, postanowienie, układ) oznacza wybór jednej z wielu możliwości = podstawowym atrybutem decyzji jest istnienie różnych wariantów rozwiązań, spośród których może być dokonywany wybór.

 

Podobne prace

Do góry