Ocena brak

Etapy kontroli

Autor /ufo Dodano /24.03.2011

  1. mierzenie stanu rzeczywistego w obszarach objętych pomiarem,

  2. określenie odchyleń przez porównanie celów z wielkościami rzeczywiście osiągniętymi,

  3. ocena istotności odchylenia i analiza przyczyn odchyleń,

  4. opracowanie sposobów zaradczych niwelujących obecne odchylenia oraz zapobiegające ich wystąpieniu w przyszłości,

  5. pozyskiwanie informacji (zbieranie doświadczenia) dla przyszłości,

Częstość pomiarów zależy głownie od zapotrzebowania na informacje dla celów decyzyjnych. Czas procesu, terminowość i jakość procesu może być mierzona w odstępach tygodniowych (dwutygodniowych), natomiast koszty procesu -miesięcznych i kwartalnych. Zadowolenie klienta należy mierzyć w większych odstępach czasu (klientów wewnętrznych np. co kwartał, a zewnętrznych w odstępach półrocznych czy nawet rocznych). Im krótsze są odstępy czasu między kolejnymi pomiarami, tym szybciej można reagować na odchylenia i tym bardziej intensywne są efekty uczenia się wprowadzania zmian do procesów.

Podobne prace

Do góry