Ocena brak

Etapy integracji gospodarczej - Unia gospodarcza

Autor /Kazik Dodano /22.07.2011

W której jest zapewniony swobodny przepływ kapitału, zniesione są wszelkie bariery w świadczeniu w którymkolwiek z państw uczestniczących w nim usług, jak również może występować pewna – czasami daleko idąca – koordynacja polityk makroekonomicznych państw członkowskich. W wersji europejskiej obejmuje ona: jednolity rynek (z tzw. czterema swobodami), wspólne polityki w dziedzinie konkurencji oraz stymulowania rozwoju strukturalnego o regionalnego, jak też znacznej koordynacji polityk makroekonomicznych.

Podobne prace

Do góry