Ocena brak

ETAPY I PROBLEMY ROZWOJU ZAWODOWEGO

Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013

Rozwój zawodowy można też określić trochę inaczej, niż to powyżej zrobiliśmy, mianowicie jako sekwencję rozwiązywania kolejnych problemów, które pojawiają w trakcie naszej kariery. Schein (1978) opracował listę uporządkowanych w grupy problemów zawodowych, które - według niego - są charakterystyczne dla kolejnych etapów życia zawodowego. Posługując się adaptacją tej listy, możemy określić etap naszej kariery zawodowej nie na podstawie wieku, lecz sytuacji psychologicznej, w jakiej się aktualnie znajdujemy. Wymienione na tej liście stopnie i składniki kariery tworzą pewną drabinę rozwoju, która ułatwia nam ustalenie, gdzie obecnie jesteśmy. Oto lista Scheina:

Stopnie i rezultaty (składniki) kariery:

1.    odkrywanie i rozwijanie własnych potrzeb i zainteresowań,

2.    zebranie wystarczających informacji o możliwej karierze zawodowej,

3.    uczenie się, jak zdobyć stałą i bezpieczną pracę,

4.    pokonanie braku poczucia bezpieczeństwa i niepewności wywołanej niedoświadczeniem,

5.    nauczenie się, jak postępować z szefem i podwładnymi,

6.    nauczenie się skutecznych sposobów pracy,

7.    pogodzenie się z sytuacją bycia czyimś podwładnym,

8.    rozwijanie własnej inicjatywy i realistycznych oczekiwań wobec rzeczywistości,

9.    osiągnięcie rozsądnego poziomu niezależności w pracy,

10.    nauczenie się osiągania własnych celów i wykorzystywania możliwości oraz zdolności,

11.    umiejętne ocenianie okazji i szans w miejscu pracy,

12.    uświadomienie sobie ograniczeń i przeszkód nie do pokonania w swojej karierze,

13.    umiejętność dokonywania trafnych wyborów dotyczących przyszłości i jej zabezpieczenia,

14.    podtrzymanie swojej kompetencji fachowej i technicznej,

15.    rozwijanie umiejętności społecznych,

16.    nabycie umiejętności postępowania z młodszymi pracownikami,

17.    stanie się odpowiedzialnymi za zakład pracy,

18.    umiejętne i kontrolowane sprawowanie władzy,

19.    znajdywanie równowagi między pracą a obowiązkami wobec rodziny,

20.    znajdywanie nowych źródeł zadowolenia,

21.    doświadczanie poczucia własnej wartości i bycia sobą bez odwoływania się do osiągnięć zawodowych i roli pełnionej w pracy.

Aby lepiej posłużyć się tą listą, można założyć, że dysponujemy jakąś sumą punktów określających natężenie wymienionych problemów w naszej aktualnej sytuacji, według osobistego odczucia. Jeśli mamy na przykład 20 punktów, rozdzielamy je w dowolny sposób pomiędzy wymienione problemy - zadania tak, aby podkreślić ich natężenie w danym momencie, ich „dotkliwość”. Kombinacje rozdziału punktów są dowolne: można przydzielić po jednym punkcie dwudziestu problemom, a można też przydzielić dwadzieścia punktów jednemu problemowi. Następnie analizujemy układ wyróżnionych punktami problemów.

Jakie problemy pojawiają się najczęściej? Jak są zgrupowane? Czy istnieje jakaś spójna grupa problemów zbliżonych czymś do siebie?

Przegląd tych problemów może nam pokazać, w jakim punkcie kariery jesteśmy, i przygotować do sprostania tym, które prawdopodobnie pojawią się w następnym etapie. Wyniki naszych pracowników można wykorzystać w kierowaniu nimi, szkoleniach poświęconych temu, jak sobie radzić z najczęstszymi problemami, w procesie oceniania pracowników czy też w trakcie mentoringu.

Do góry