Ocena brak

Etapy i cele integracji gospodarczej po II wojnie św.

Autor /EmilxD Dodano /05.01.2012

Większość krajów Europy Zachodniej znalazła się w głębokim kryzysie społecznym i gospodarczym. Radykalizowały się nastroje społeczne, rosły wpływy komunistów. W tej sytuacji rząd USA dążąc do utrzymania Europy Zachodniej w sferze swoich wpływów okazały jej znaczną pomoc gospodarczą i finansowa. 1947 plan Marshalla. W celu opracowania o przystąpienia do planu, w tym celu kraje Europy Zachodniej utworzyły w 1948 Organ Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Początkowo zajmowała się podziałem pomocy amerykańskiej, a po zakończeniu planu działała na rzecz liberalizacji handlu i rozwój współpracy finansowej.

W 1960 utworzono Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) o kompetencjach i formule pozwalającej na uczestnictwo w niej wszystkich krajów. Zadaniem OECD jest analiza sytuacji gospodarczej. Formie negocjacji i ustaleń na rzecz ograniczenia barier swobodnej wymiany towarów.

EWG-93r Unia Europejska. Pierwowzorem dla Unii Europejskiej była Europejska Wspólnota Węgla i Stali utworzona w 1951r. W 1957 po 2 letnich przygotowaniach powstała w wyniku traktatu rzymskiego powołana do życia EWG i Europejska Wspólnota Energii Atomowej. 1967r. EWG, EWWiS i Euroatom połączyły się w jedną organizację. Pierwotni członkowie RFN, Francja, Italia, Belgia, Holandia, Luxemburg.

Cel EWG: sterowanie procesem integracji, wewnątrz wspólnoty zniesiono ograniczenia celne, taryfowe, ilościowe. 1978 utworzono Europejski System Walutowy. Po utworzeniu EWG Skandynawia i GB powołały do życia Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (EFTA).

Cel: likwidacja ograniczeń wymiany handlowej wewnątrz ugrupowania.

Podobne prace

Do góry