Ocena brak

ESPRIT JULIEN ÖGD

Autor /Humbelin Dodano /20.09.2012

Imię zak. Filip od Trójcy Świętej, ur. 19 VII 1603 w Malaucene (k. Awinionu), zm. 28 II 1671 w Neapolu, filozof, teolog, misjonarz.

Do zakonu wstąpił 1620 w Lyonie i studiował najpierw w Paryżu, a 1626-28 w seminarium mis. w Rzymie; po przyjęciu 1626 święceń kapł. wysłany na misje do Persji (1628-31 pracował w Isfahanie i Basrze), został 1631 przeorem w Goa; tu wykładał filozofię i teologię oraz spisał akta męczeństwa bł. Dionizego od Narodzenia Pańskiego i Redempta od Krzyża; 1641-56 był przeorem, definitorem i prowincjałem we Francji; 1659-65 definitorem gen., a 1665-71 generałem; wizytował prowincje pn.wł. i zaalpejskie, a 1666 polską.

W dziele Summa theologiae mysticae (I-III, Ly 1656, Bru 18742), posługując się terminologią i metodą scholast., jako pierwszy przedstawił przyczyny i skutki zjawisk nadprzyr., opierając się na dziełach scholastyków oraz Teresy Wielkiej i Jana od Krzyża; ponadto napisał Summa philosophiae (Ly 1648, Kö 16653), Summa theologiae tomisticae (I-V, Ly 1653), Historia carmelitani ordinis (Ly 1656), Maria sicut aurora consurgens seu de immaculata conceptione (Ly 1657), Vita venerabilis patris Dominici a Jesu Maria (Ly 1659; Historia świątobliwego życia wielebnego ojca Dominika a Jesu Maria, Kr 1675), Decor carmeli religiosi (Ly 1665; Ozdoba karmelu zakonnego I-III, Lb, Kr 1746-47); w Itinerarium orientale (Ly 1649) przedstawił swą podróż przez kraje Bliskiego Wschodu.

 

Anastase de saint Paul, DThC XII 1412-1413; Gabriel de sainte Marie-Madeleine, DSAM II 176-202; Elisée de la Nativité, La vie intellectuelle des carmes, EtC 20(1935) 143-148; H. Kummet, Die Gotteserfahrung in der „Summa theologiae mysticae" des Karmetiten Philippus a Sanctissima Trini-tate, Wû 1938; A Chronicle of the Carmelites in Persia, Lo 1939, II 989993; Ambrosius a santa Teresia, Nomenciator mlsslonarlorum carmelltarum discalceatorum, R 1944, 308310; Melchior de sainte Marie, Pour une biographie du père Philippe de la Trinité, ECar 2(1948) 341403; Giovanna della Croce, Der Karmel und seine mystische Schule, JMT 8(1962) 6673; B. Honings, La contemplazione secondo Filippo della Santissima Trinità, ECar 13(1962) 691713; Simeone della Santa Famiglia, Panorama storicobibliografico degli autori spirituali Terestanl, Archivům bibliographicum carmelitanum 12(1970) 7576 (dodatek); J.M. Moliner, Historia de la espiritualidad. Burgos 1972, 369370; Simeone della Santa Famiglia, DES I 779-780.

Podobne prace

Do góry