Ocena brak

Erozja i odnawianie przewagi konkurencyjnej

Autor /piegus Dodano /06.05.2014

Dyfuzja innowacji sprawia, że słabnie przewaga konkurencyjna, jaką zdobył region w pewnym okresie w nowej produkcji lub technologii, ulega erozji (Asheim, Dunford 1997). Włączają się inne regiony, produkujące po niższych kosztach. Jeśli region innowacyjny chce utrzymać przcwragę, musi rekonstruować swroją gospodarkę. Nie wystarcza już tradycyjna polityka konkurencyjna wykorzystująca niższe płace i oferująca niższe ceny. Niezbędna jest polityka prowadząca do tworzenia większej liczby lepszych miejsc pracy na podstawie innowacji oraz różnicowania produkcji o wysokich walorach użytkowych trudnych do naśladowania przez inne regiony, nie dysponujące takimi samymi możliwościami uczenia się i korzyściami zewnętrznymi. Jest to tzw. stroma ścieżka wzrostu i tworzenia miejsc pracy. Podtrzymywanie konkurencyjności, a tym bardziej próby jej zwiększenia, wymagają więc stosowania aktywnej polityki innowacyjnej. Aby była ona skuteczna, trzeba najpierw ustalić, jaki będzie logiczny ciąg działań ekonomicznych i ukazać realne perspektywy na przyszłość. Pomoże to pobudzić skłonność do oszczędzania, inwestowania i rozwijania działalności gospodarczej. Różne grupy przedsiębiorstw' i środowisk zawodowych będą wtedy zachęcone do zwiększania zdolności innowacyjnych. Następnym krokiem powinno być tworzenie systemów popierania firm świadczących usługi badawczo-rozwojowe i biznesowe. Ich aktywność pomoże wielu przedsiębiorstwom działającym w regionie w utrzymywaniu i podnoszeniu poziomu innowacyjności. Będzie to także czynnik przyciągający kapitał zewnętrzny. Aby uzyskać środki finansowa niezbędne do promowania przedsiębiorstw w ich dążeniach innowacyjnych, władze miast i regionów' stosują różne narzędzia polityki regionalnej. Między innymi inspirują i organizują partnerstwo publiczno-prywatne do realizacji przedsięwzięć ważnych dla społeczności i gospodarki lokalnej i regionalnej.

Podobne prace

Do góry