Ocena brak

Erick Fromm 1900 - 1980

Autor /Alek Dodano /21.07.2011

Autor wielu prac ( „Ucieczka od wolności”) - odpowiedz na pytanie dlaczego zrodził się faszyzm? Dlaczego Niemcy poddali się Hitlerowi. Za cenę bezpieczeństwa naturalnego jesteśmy zdolni zrezygnować z naturalnych praw. Teoria (koncepcja) natury, potrzeb i świadomości człowieka. Wizja zdrowego społeczeństwa przenikniętego duchem miłości – społeczności humanistycznego socjalizmu przesiąkniętego ideą wspólnotowością które można osiągnąć w czesnym etapie reform.

Polityka - był zwolennikiem demokracji bezpośredniej a w ewolucji – wychowanie przez prace. Zdrowe społeczeństwo powinno być przesiąknięte ideą miłości ( miłość rozumiana ideologicznie), natura ludzka jest tak skonstruowana że człowiek daje jak najwięcej z siebie 2 człowiekowi, altruizm naturalną cechą człowieka. Ludzka natura mieści w sobie 3 wątki : wolność , rozum, świadomość. Dopiero przy realizacja tych 3wątków można mówić o człowieczeństwie. W jakiejś grupie w której żyje człowiek jest jakaś mniejszość dominująca która chce swoje wzorce narzucić większości, a człowiek poddaje się temu przed strachem i wyizolowaniem, taka sytuacja rodzi rozdarcie (przejaw sadomasochistycznych skłonności który może się przejawić w agresje,) rozerwanie człowieka rodzi destrukcje i w ten właśnie sposób rodzi faszyzm.

Był krytykiem społeczeństwa socjalistycznego twierdził że jest to społeczeństwo chore tak samo jak społeczeństwo kapitalistyczne . Proces konwenansu ( krzyżowanie się) jest bardzo niebezpieczne. I w jednym i w drugim występuje mieć panuje nad być .Kapitalizm prowadzi do alienacji i człowiek sam staje się rzeczą. Człowiek jest zagubioną w świecie jednostka ,w świecie zaprojektowane przez obce nie znane siły. Twierdził że każdy system ma zdolność do narzucania człowiekowi swojej wizji. Aby zbudować takie zdrowe społeczeństwo trzeba zacząć od demokracji bezpośredniej. Trzeba doprowadzić do centralnego panowania wolno ekonomicznego, i zlikwidować bezrobocie i zwiększyć role samorządów

Podobne prace

Do góry