Ocena brak

ERAST, Erastus THOMAS

Autor /Dobromir Dodano /19.09.2012

Właśc. Lieber Thomas, ur. 7 LX 1524 w Baden (Szwajcaria), zm. 31 XII 1583 w Bazylei, lekarz i teolog protest., twórca -> erastianizmu.

Podczas studiów teol. 1542-44 w Bazylei uległ wpływom O. Myconiusa; po studiach medycznych w Bolonii i Padwie został w Heidelbergu 1558 prof., a 1559 rektorem uczelni; jako członek rady kośc. brał udział w rei. rozmowach między luteranami a kalwinistami w Heidelbergu (1560) i w klasztorze Maulbronn (1564); w dyskusjach teol. na temat -* wieczerzy Pańskiej opowiadał się za nauką U. Zwingliego i przyczynił się do umocnienia kalwinizmu.

Poglądy E. w sprawach stosunku Kościoła do państwa, wyłożone w Explicatio gravissimae quaestionis utrum excommuni-catio, quaterna religionem intelligentes et amplexantes, a sacra-mentorum usu, propter admissum facinus arcet, mandato nitatur divino, an excogitata sit ab hominibus (Bas 1589), zrodziły się z opozycji do zbyt agresywnego postępowania zwolenników J. Kalwina, dążących do dominacji wyznawców własnego kierunku reformacji przez stworzenie silnej władzy kośc; po opublikowaniu tezy o ekskomunice przez kalwinistę G. Withera (który uważał, że nie zależy ona od władzy państw., gdyż jest de iure divino) E. głosił, że Kościół nie ma prawa nakładania ekskomunik, gdyż władza kluczy oznacza wyłącznie przepowiadanie ewangelii; Kościół poddany państwu, od którego otrzymuje władzę, nie ma prawa uzależniać od siebie władzy świeckiej; należy także dopuścić możliwość apelacji od władzy kośc. do władzy państw., która ma wszelkie kompetencje także w sprawach rei. ; po zwycięstwie kalwinistów, ekskomunikowany przez nich, przeniósł się do Bazylei, gdzie został prof, etyki.

 

G.B. Lechler, R. Stâhlin, RE V 444-446; J.N. Figgis, E. and Erastianism, JTS 2(1901) 66-101 ; R. Wesel-Roth, Thomas E. Ein Bettrag zur Geschichte der reformierten Kirche und zur Lehre von der Staatssuveränttät, Lahr-Baden 1954; R. Hermann, Die Probleme der Exkommunikation bei Luther und Thomas E., R 1955; M.L. Fell, NCE V 511-512; W. Baker, In Defense of Magisterial Discipline. Butlinger's „Tractatus de excommunlcatlone" of 1568, w: Heinrich Bullinger 1504-1575. Gesammelte Aufsätze zum 400. Todestag. Z 1975, I 141-
-159; BBKLI 1532-1533.

Podobne prace

Do góry