Ocena brak

ERA

Autor /Hermenegildiusz Dodano /14.03.2012

Okres czasu zapoczątkowany ważnym wyda rżeniem, od którego zaczyna się rachuba lat; późn. łac. aera. Era olimpiad od przypuszczalnej daty pierwszych gr. igrzysk olimpijskich, lipiec 776 pne. Era od założenia Rzymu, łac. ab Urbe condita, 753 pne.

Era żydowska od stworzenia świata w 3761 pne. Era Seleucydów a. era macedońska zdobycie Babilonu przez Seleukosa I Nikatora w 312 pne., używana w Syrii i Macedonii oraz przez Żydów do XI w.

Era chrześcijańska a. od narodzenia Chrystusa a. nasza era (ne.) zwana też dionizyjską od jej twórcy, Dionizjusza Exiguusa (VI w.); od XVIII w. służy również do rachuby lat przed naszą erą (pne.), przed narodzeniem Chrystusa, łac. ante Christum na~ tum.

Era diokłecjańska a. era męczenników, łac. aera martyrum, 284 ne., objęcie władzy przez cesarza Dioklecjana, prześladowcę chrześcijan. Era bizantyjska od stworzenia świata w 5509 pne., stosowana w cesarstwie bizantyjskim i krajach zależnych, także na Rusi do 1700.

Era hiszpańska od opanowania Hiszpanii przez Rzym w 38 pne., używana od poł. V do XIV w. w Portugalii i zach. Hiszpanii. Era muzułmańska od hidżry (ucieczki Mahometa z Mekki do Medyny) 622 ne.

Podobne prace

Do góry