Ocena brak

ENZIAN - pocisk rakietowy

Autor /pinokio Dodano /23.02.2011

Niemiecki rakietowy pocisk przeciwlotniczy skonstruowany w 1944 r. przez dr. Konrada w zakładzie badawczo-rozwojowym Messerschmitta w Oberammergau. Pierwsze wersje E-l, E-2 i E-3, na­pędzane silnikami rakietowymi Waltera na paliwo płynne, służyły wyłącznie do celów badawczych.

Do produkcji seryjnej skierowano wersję E-4. Pocisk wyposażony był w pięć silników rakietowych. Główny silnik Konrada na paliwo płynne (dwuskładnikowe) o ciągu startowym 2000 kG pracował przez 69 sekund, a następnie ciąg zmniej­szał się do 1000 kG. Start pocisku wspomagały 4 silniki rakietowe Schmidding 109-553 dające dodat­kowy ciąg 4 x 1750 kG przez 4 se­kundy. Głowica zawierała 30-kilo-gramowy ładunek wybuchowy.

Pocisk startował ze stacjonarnej wy­rzutni, jaką była odpowiednio przy­stosowana laweta armaty przeciw­lotniczej kal. 88 mm, i sterowany był falami radiowymi przez operatora obserwującego cel bezpośrednio lub na ekranie radaru. Zapalnik aku­styczny lub reagujący na promienio­wanie podczerwone powodował wybuch głowicy. Zakłady Messer-schmitt AG wyprodukowały ok. 60 pocisków rakietowych, z których 38zostało poddanych próbom poligo­nowym (16 z nich było sterowanych radiem). Opracowano również mo­del E-5 wyposażony w zmodyfiko­wany silnik Konrada o ciągu starto­wym 2180 kG. Do końca wojnyżadnego z pocisków nie użyto w wa­runkach bojowych ani też nie uru­chomiono produkcji seryjnej.

Podobne prace

Do góry