Ocena brak

Enkulturacja

Autor /Fred Dodano /04.08.2011

Nabywanie kompetencji kulturowych poprzez uczestnictwo w danej kulturze. Proces naturalny, określa się procesem ponadpokoleniowym. Młodsze nabywają kulturę od starszych. Dotyczy młodego pokolenia. Przebiega w sposób świadomy i nieświadomy. Związany z konkretnymi zachowaniami w danej kulturze. Gwarantuje trwałość i ciągłość kultury. Pomaga młodym ludziom przystosować się do zmian które zachodzą w społeczeństwie. Jest to proces „bezbolesny”. Presja wywierana na jednostki jest niewielka. My też mamy wpływ na kulturę gdyż nośnikiem kultury jest człowiek. Jest procesem selektywnym – treści które są wpajane w jakiś sposób są wybierane. Nie przekazywane są wszystkie. Taki proces powoduje że człowiek nabywa kompetencje kulturowe.

Podobne prace

Do góry