Ocena brak

ENFIELD - broń strzelecka

Autor /kolo Dodano /23.02.2011

Karabinom i rewolwerom konstruo­wanym i produkowanym w Royal Smali Arms Factory w Enfield Lock, Wielka Brytania, nadawano nazwy pochodzące od tej miejsco­wości. Doświadczenia wojen burskich w latach 1899-1902 wykazały, że piechota brytyjska potrzebuje uni­wersalnego karabinu. Jeszcze przed zakończeniem wojen wyproduko­wano i poddano próbom nowy mo­del broni. Na podstawie zebranych doświadczeń w 1907 r. powstał Lee-Enfield Mark II, który okazał się udaną konstrukcją. W 1916 r. wprowadzono pewne poprawki, w których wyniku powstał model Mk III - prawdopodobnie najsław­niejszy karabin brytyjski w historii wojskowości. Tuż po zakończeniu I wojny światowej producent zaczął wprowadzać dalsze modyfikacje usprawniające proces wytwarzania i w 1923 r. pojawiły się pierwsze egzemplarze karabinu Mark V.

Główna różnica polegała na przesu­nięciu szczerbiny ku tyłowi karabi­nu i zmianie jej kształtu, co nie tyl­ko poprawiło celność (większa od­ległość muszki i szczerbiny), ale również ułatwiało nastawianie ce­lownika. Jednakże wprowadzenie tej zmiany do wieluset tysięcy kara­binów będących w dyspozycji armii brytyjskiej okazało się niemożliwe i zdecydowano się kontynuować produkcję Mark V (przy jednocze­snym używaniu Mark III).

 

DANE TECHNICZNE (Mark Ul i V)

kal. 7,69 mm (0.303 cala)

długość   1130 mm

długość lufy  635 mm

poj. magazynka   10 nabojów

waga  3, 71 kg

prędkość początkowa pocisku 738 m/s

 

W 1941 r. rząd brytyjski zdecydo­wał się uruchomić produkcję karabi­nu Number 4, wzorowanego na Lee--Enfield Mark V. Różnice były nie­wielkie i głównie sprowadzały się do innego ustawienia celownika oraz innego zamontowania bagne­tu, jednakże produkcja była znacz­nie prostsza. Ogółem w czasie woj­ny wytworzono w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Indiach blisko 5 mil tych kara­binów.

 

DANE TECHNICZNE

kal. 7,69 mm (0,303 cala)

długość karabinu 1130 mm

długość lufy 640 mm

waga 4,12 kg

poj. magazynka 10 nabojów

prędkość początkowa pocisku: 743 m/s

 

Po zakończeniu I wojny światowej uznano, że dotychczas używane w armii brytyjskiej rewolwery Webley and Scott Mark VI mają za duży ka­liber (0,455 cala, tj. 11,55 mm). Po­ciski tej broni, trafiając człowieka, powodowały tak ciężkie rany, że Brytyjczycy mogliby zostać oskar­żeni o stosowanie broni niehumani­tarnej. Zakłady w Enfield zapropo­ nowały nowy rewolwer kalibru 0,3 8 cala (tj. 9,65 mm). Tuż przed wybu ­chem II wojny światowej zmieniono nieco konstrukcję mechanizmu spu-1 stowego, tak że naciśnięcie spustu powodowało odwiedzenie kurka i strzał. Dzięki temu możliwe byio usunięcie wystającej części kurka, na którą skarżyły się załogi czoł ­gów, gdyż wystający z kabury re­wolwer właśnie tą częścią zaczepiał o różne przedmioty wewnątrz woz u bojowego. Wadą broni był dość de ­likatny i zawierający dużo części mechanizm wewnętrzny oraz mał a szybkostrzelność. Jednakże byty to celne rewolwery, świetnie leżące w ręku i nie mające silnego odrzutu po strzale.

 

DANE TECHNICZNE (Nr 2 Mk 1)

kal. 9,65 mm (0,38 cala)

długość rewolweru 260 mm

długość lufy 127 mm

waga 0,766 kg

poj. bębenka 6 nabojów

prędkość początkowa pocisku 198 m/ s

Podobne prace

Do góry