Ocena brak

Energia fal morskich

Autor /Tabor Dodano /31.01.2012

Innym źródłem energii może być falowanie morza. Wielkie fale oceaniczne niosą ze sobą naprawdę znaczne jej ilości, lecz problemem jest jej efek­tywne pozyskanie. Testuje się obecnie różne roz­wiązania, zwykle znajdujące się w fazie ekspery­mentu. W jednym z eksperymentalnych urządzeń pływak poruszany jest w górę i w dół, w miarę falo­wania powierzchni wody. Ruch ten napędza pompę, która dostarcza wodę pod ciśnieniem na turbinę, zasilającą generator.
Niedawno na wyspie Islay w Szkocji wybudo­wano elektrownię, wykorzystującą energię fal mor­skich. Jej moc całkowita wynosi około 180 kW. Działa na zasadzie oscylującego słupa wody. Wpółzanurzona, otwarta u dołu komora wypeł­niona jest do pewnej wysokości wodą, ponad którą znajduje się powietrze. Gdy fala przechodzi, pod­nosi się słup wody w komorze, co zmusza znajdu­jące się nad nim powietrze do przepływania na zewnątrz i do wewnątrz komory. Ten ruch powie­trza napędza turbinę, połączoną z generatorem.

Podobne prace

Do góry