Ocena brak

Encyklopedyści - Informacje Ogólne

Autor /Sykstus Dodano /18.10.2011

Wielka Encyklopedia Francuska ("Encyklopedia, albo słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł") - to największe naukowe i kulturalne przedsięwzięcie epoki oświecenia wydane w latach 1751 - 80 we Francji. Z inicjatywą wydania wystąpił w 1745 roku księgarz paryski A. E. Le Breton. W 1747 powierzył on redakcje dzieła Didierotowi i d'Alembertowi. W jej redagowaniu brali udział również inne wielkie umysły ówczesnej Francji

Założenia Encyklopedii:

Encyklopedia była zwrócona w swej ideologii przeciw nietolerancji wyznaniowej i dominacji klerykalizmu w życiu publicznym a także przeciw rządom absolutycznym i feudalnemu porządkowi społecznemu.

Duże znaczenie miały artykuły poświęcone sztukom i rzemiosłom, syntetyzujące dorobek techniki i produkcji.

Encyklopedia była przedmiotem ataków Kościoła Katolickiego, jej wydanie przekształciło się w walkę ideologiczną.

Poglądy w niej wyrażone kształtowały atmosferę intelektualną epoki we wszystkich krajach Europy okresu odrodzenia

DENIS DIDIEROT

Autor zamieszczonych w Encyklopedii artykułów z zakresu filozofii, sztuki, rzemiosła. Początkowo zwolennik teizmu, następnie deizmu, ostatecznie ateizmu, sensualizmu, materializmu. Swoje poglądy przedstawił w pracach "Myśli filozoficzne", "List o ślepcach". W poglądach politycznych zwolennik absolutyzmu oświeconego, w społecznych popierał antykolonializm, prawo do rewolucji, obalenie despotyzmu. Stworzył teorię dramatu mieszczańskiego, do perfekcji doprowadził krytykę sztuki. Wyróżnił się jednak jako autor powiastek filozoficznych.

Najważniejsze dzieła:

- Historia polityczna rewolucji amerykańskiej

- O poezji dramatycznej

- Salony

- Kubuś fatalista i jego pan

ROUSSEAU:

Początkowo tylko współtwórca Encyklopedii. Następnie zerwał z encyklopedystami i postawił sobie zadanie obrony człowieka przed niszczącym wpływem cywilizacji. Zakładał naturalną dobroć człowieka i przyjmował tezę o jego powolnej degradacji moralnej w społeczeństwie wskutek powstania wartości prywatnej.

W swoich utworach proponuje zaradzenie złu przez ochronę uczuć naturalnych, nowy model rodziny, ucieczkę od zepsucia miast. Głosił również demokratyczną teorię państwa i prawa. Był prześladowany za głoszenie poglądów niebezpiecznych dla absolutyzmu

Najważniejsze dzieła:

- Nowa Heloiza

- Emil - O wychowaniu

- Umowa społeczna

- Wyznania

- Marzenia samotnego wędrowca

Inni twórcy Encyklopedii:

- Monteskiusz

- Buffon

- Condillac

- Condorcet

- Turgot

- Helvetius

Podobne prace

Do góry