Ocena brak

ENCYKLOPEDIA

Autor /Przybyrad Dodano /18.09.2012

(gr. enkyklios tworzący krąg, całkowity, paideia wykształcenie), wydawnictwo zawierające całokształt wiadomości z zakresu różnych dziedzin wiedzy składających się na ogólne wykształcenie (e. powszechne albo ogólne), a także określonej dziedziny wiedzy, nauki, kultury, epoki czy terytorium (e. specjalne), w układzie alfabetycznym lub systematycznym.

Terminem e. posłużył się po raz pierwszy sofista Hippiasz z Elidy (V w. prz.Chr.) na określenie uniwersalnego wykształcenia, a Isokrates — kształcenia ogólnego, które jest punktem wyjścia dla zdobycia właściwego wykształcenia; w tytule encyklopedycznego dzieła użył go po raz pierwszy 1503 G. Reisch, a nast. 1527 J. Sterck van Ringelberg i 1559 chorw. humanista P. Skalic.

Podobne prace

Do góry