Ocena brak

Emu

Autor /Werner Dodano /31.01.2012

Emu jest wyższy niż nandu, spośród bezgrzebieniowców wielkością ciała ustępuje tylko strusio­wi afrykańskiemu. Występuje na odkrytych lub częściowo odkrytych terenach buszu, w lasach eukaliptusowych i na innych otwartych obszarach większości powierzchni Australii. Jest to gatunek wędrujący, niektóre osobniki w ciągu roku w po­szukiwaniu pokarmu roślinnego przemierzają, podążając za chmurami deszczowymi, ponad 1000 kilometrów. Ich długie, mocne nogi pozwalają na marsz w tempie 7 km/godzinę i bieg z prędkością dochodzącą do 48 km/godz.
Emu jest jedynym gatunkiem wielkiego ptaka nielatającego, którego pierwotny zasięg wystę­powania drastycznie nie skurczył się. Jednak liczeb­ność gatunku mogła równocześnie wzrosnąć, w związku z powiększaniem się obszarów rolni­czych i dostępem do nowych zasobów pokarmo­wych, jakimi stały się zboża.

EMU
Dromaius novaehollandiae
Wysokość: Do 1,8 metra
Masa: Do 55 kg

Podobne prace

Do góry