Ocena brak

Empiryzm średniowieczny – Roger Bacon (odłam augustynizmu)

Autor /Emil12345 Dodano /21.04.2011

CECHY OXFORDZKIEJ SZKOŁY EMPIRYCZNEJ:

metafizyka w duchu Augustyna, nauka w duchu empiryzmu

ośrodekOksford, przedstawiciel – Bacon

poprzednicy:

szkoła w Chartres (kontynuacja, ale uzupełniona przez materiały dostarczone przez Arabów)

Oxfordzcy myśliciele: Alfred z Sareshel (Alfred Anglicus), Robert Grosseteste/ Greathead (XII/ XIII n.e.) – światło to pierwotna postać materii i prawa rozchodzenia się światła są prawami tworzenia materialnego świata

Piotr z Maricourt – „mistrz eksperymentu”

ROGER BACON (1210 – 1294 n.e.)

 • Anglik, studiował w Oksfordzie i Paryżu, uczeń Roberta Grosseteste, wykładał w Paryżu, potem wstąpił do Franciszkanów w Oksfordzie, ostatecznie oddał się całkowicie badaniom naukowym, wraz z kolejną zmianą papieża jego pisma został potępione i spalone, on ukarany więzieniem

 • umysł krytyczny, indywidualistyczny, zamiłowanie do badań empirycznych i filologicznych

 • pisma: Opus maius (teoria błędów umysłu ludzkiego, pogląd na stosunek nauki i teologii, lingwistykę, matematykę, perspektywę, „naukę eksperymentalną”, filozofię moralną) i inne

 • ciekawostka – zbudował teorię nauki eksperymentalnej, ale też sam eksperymentował – przewidział powstanie statków bez wioseł, bomby itp.

 • znaczenie: dualista w metodzie (doświadczenie w przyrodoznawstwie, wiara w filozofii), nie oddziałał na współczesnych, czczony przez nowożytnych.

 • myśliciele pokrewni: Polska - Witelo (połowa XIII n.e.), NiemcyUlryk ze Strassburga, Teodoryk z Freibergu -> szkoła albertystów

FILOZOFIA – ZAGADNIENIA PRZYRODNICZE W OPARCIU O STARĄ FILOZOFIĘ

TEORIA POZNANIA, NAUKI, DOŚWIADCZENIE JAKO JEDYNA METODA POZNANIA, WEWNĘTRZNE (PODSTAWA – OŚWIECENIE) I ZEWNĘTRZNE (PODSTAWA – ZMYSŁY)

Istnieją dwa sposoby poznania – doświadczenie i argumentacja.

Doświadczenie jest podstawą wiedzy pewnej, gdyż bezpośrednio ogląda prawdę. Argumentacja nie daje wiedzy pewnej.

Doświadczenie to poznanie nieabstrakcyjne, niedyskursywne, bezpośrednie.

Doświadczenie obejmuje metody proste, eksperymentalne (wywoływanie zjawiska dla jego obserwacji), także matematyczne (poszukiwanie prawidłowości liczbowych w zjawiskach przyrodniczych).

Doświadczenie może być:

 1. przyrodnicze - zewnętrzne, naturalne, dostępne przez przyrodzone zmysły – dotyczy rzeczywistości zmysłowej (rzeczy, zjawisk przyrodzonych) i jest ludzkie, filozoficzne

 2. mistyczne - wewnętrzne, możliwe dzięki oświeceniu od Boga – dotyczy rzeczywistości nadzmysłowej (zjawisk nadprzyrodzonych, Boga) i jest mistyczne

Oświecenie (podstawa doświadczenia wewnętrznego) może być:

 1. przyrodzone (dane każdemu, podstawa wszelkiej wiedzy) [w duchu Augustyńskim]

 2. wewnętrzne (nadprzyrodzone)

 3. praobjawinie (cała prawda – udzielone niegdyś prorokom i patriarchom żydowskim, częściowo przechowana przez starożytnych Greków)

Prawdę można poznać jedynie dzięki oświeceniu, które umożliwia podstawowe doświadczenia wewnętrzne. One umożliwiają odkrywanie prawdy przez doświadczenia zewnętrzne. Rozum nie jest w stanie sam przez się poznawać prawdy i filozofia autonomiczna powinna być potępiona.

Nauka to stały proces, postępowe odkrywanie prawdy, odkrytej już kiedyś w praobjawieniu i zapomnianej.

Do góry