Ocena brak

Emmanuel Mounier (1905 - 1950)

Autor /Stiv Dodano /15.07.2011

Emmanuel Mounier urodził się 1 kwietnia 1905 roku w Grenoble, tam też studiował filozofię, pozostając pod wpływem Jacques'a Chavaliera, zwolennika bergsonizmu. Od swego nauczyciela przejął zamiłowanie do filozofii platońsko-augustyńskiej, która stała się jego filozoficzną „podstawą wyjściową”. W 1928 roku w Paryżu uzyskał tytuł naukowy i rozpoczął współpracę z grupą filozofów oraz pisarzy katolickich: J. Maritainem, J. Danielou, J. Guittonem, a także J. Lecroixem, z którymi w 1930 roku zaczął wydawać miesięcznik pt. Esprit. W artykule redakcyjnym pierwszego numeru wydanym w 1932 roku ,Mounier nawoływał do uwolnienia chrześcijaństwa od kryzysu mieszczańskiego, od kryzysu kapitalizmu, liberalizmu i indywidualizmu.

Sposobem jego przezwyciężenia miała być budowa cywilizacji „personalistycznej i wspólnotowej”. Początkowo „grupa Esprit” była ruchem politycznym zwanym nawet „trzecią siłą”, później redakcja zarzuciła myśl o angażowaniu się w  życie polityczne, koncentrując się głównie na publicystyce filozoficznej. Ogółem, w ciągu całego swego życia, Mounier współuczestniczył w wydaniu 165 numerów pisma. Zmarł 22 marca 1950 roku w Paryżu.   

Podobne prace

Do góry