Ocena brak

Emisja znaków pieniężnych

Autor /Hubert55 Dodano /29.08.2011

NBP ma kompetencje do emisji znaków pieniężnych. Rozdział V dotyczy emitowania znaków pieniężnych (banknotów, monet), znaków prawnych (przyjętych na terytorium RP). Ustala wzory, wartość nominalną banknotów. Odpowiedzialny jest też za wycofywanie znaków pieniężnych, które nie nadają się już do pełnienia swojej funkcji, bo uległy zniszczeniu.

Fałszywe znaki pieniężne podlegają zatrzymaniu bez wymiany na ich równowartość.

NBP zajmuje się emisją znaków pieniężnych.

Emisja pieniądza sensu largo to emisja znaków pieniężnych i pieniądza bankowego (ilość pieniądza w obiegu).

Emisja pieniądza sensu stricto dotyczy Prezesa Narodowego Banku Polskiego, jest on odpowiedzialny za całość emisji.

NBP czuwa, aby w obiegu była odpowiednia ilość pieniądza:

1) w postaci znaków pieniężnych

a)chodzi o emitowanie odpowiedniej ilości znaków pieniężnych

b)w Polsce i UE prawo emisji pieniądza przysługuje tylko bankom centralnym

c)emisja środków płatniczych polega na wyemitowaniu określonej ilości pieniędzy

d)NBP nie ma kompetencji do określania waluty, określa wyłącznie nominały banknotów, monet, rodzaje zabezpieczeń, z jakich stopów będą wykonywane monety, wzory, masę monet, wielkość emisji, terminy wprowadzenia i wycofania z obiegu

e)całą stronę emisji określa Prezes NBP w drodze rozporządzenia.

2) w postaci pieniądza bankowego

Pieniądz bankowy bierze się stąd, że my deponujemy pewne kwoty w bankach, one mają więc pieniądze na udzielanie pożyczek i kredytów.

Poprzez instrumenty polityki pieniężnej NBP wpływa na ilość tego pieniądza bankowego w obiegu.

Oba muszą być na odpowiednim poziomie; jeżeli któregoś jest za dużo prowadzi to do inflacji.

Podobne prace

Do góry