Ocena brak

Emil Durkheim, August Comte, Max Weber – główne założenia

Autor /HuGo Dodano /20.09.2011

Emil Durkheim

1. interesował się problemem porządku społecznego, czyli tym, co scala społeczeństwo, badał elementy, które powodują spójność społeczeństwa. W społeczeństwach pierwotnych ludzie łączyli się ze względu na podobieństwa, większość z nich robiła podobne rzeczy. To łączenie się przez podobieństwo Durkheim nazwał solidarnością mechaniczną.

Wraz z rozwojem społeczeństwa ludzie zaczęli wykonywać wyspecjalizowane zadania, a przez to stali się sobie nawzajem niezbędni. Ten rodzaj polegający na wzajemnym wsparciu i współzależności nazwał Durkhaim solidarnością organiczną.

2. Przyczynil się do rozwoju metodologii socjologicznej.

3. Przedstawiciel skrajnego realizmu ontodolicznego – społeczeństwo istnieje i składa się z jednostek, nie daje się sprowadzić.

August Comte 

1. Wprowadził termin socjologia.

2. Prawo trzech faz rozwoju umysłowego – teologiczna, metafizyczna i naukowa.

3. Organicystyczna teoria społeczeństwa – badanie tego co realne, dążenie do uzyskania pewnej wiedzy.

Max Weber

1. Stworzył socjologię rozumiejącą.

2. Stworzył koncepcję typu idealnego – precyzyjny język opracowania.

3. Wyróżnił trzy typy władzy – legalna, tradycyjna, charyzmatyczna,

4. Twórca biurokracji idealnej – podział pracy i specjalizacja.

5. Wyróżnił klasy społeczne – robotnicza, chłopska, burżuazja, inteligencja

Do góry