Ocena brak

Eliza Orzeszkowa - krótka biografia

Autor /rocky Dodano /17.02.2011

 

Eliza Orzeszkowa żyła w latach 1841—1910. Związana z Grodnem, tam została pochowana. Wcześnie wydana za mąż, w wiejskim majątku prowadziła pracę oświatową wśród ludu, a jednocześnie pogłębiała własne, zdobyte na pensji wykształcenie. Była zaangażowana w działalność powstańczą 1863 r. Znany jest epizod ukrywania przez nią i transportowania do granicy Romualda Traugutta. Później, po opuszczeniu majątku męża, przez krótki czas była współwłaścicielką księgarni wydawniczej, w której ukazały się m. in. utwory M. Konopnickiej.

Orzeszkowa włączyła się swą twórczością w program pozytywistów. Pierwsze jej utwory miały charakter tendencyjny. Bardzo oczytana i głęboko wykształcona, publikowała artykuły z zakresu krytyki i teorii literatury. Napisała wiele nowel i powieści. Szczyt kunsztu literackiego osiągnęła w utworach: Meir Ezefowicz (1878), Nad Niemnem (1888), Cham (1888). Wiele miejsca w jej twórczości zajmują pogłosy powstania styczniowego (Gloria victis, 1910).

Podobne prace

Do góry