Ocena brak

Elitystyczny model demokracji

Autor /Ludwik Dodano /16.06.2011

Przedstawiciele – Max Weber i Joseph SchumpeterKlasyczna koncepcja elit zrodziła się z krytyki teorii i praktyki demokracji, a podstawowa teza teorii elity brzmi: obecność elity rządzącej na obecnym etapie rozwoju społecznego i politycznego jest niezbędna w każdym społeczeństwie, wobec tego ludzie nie są równi w dostępie do władzy. Schumpeter zwolennikiem tezy o dominującej roli elit i wybitnych jednostek w rozwoju gospodarki, ekonomii i nauki.Najczęściej w koncepcjach elitarystycznych akcentowane jest znaczenie elity kulturalnej (intelektualnej) i elity politycznej. Władza ogółu w greckich polis dopuszczała jedynie oddawanie głosów przez męską cześć społeczeństwa, a więc całkowicie różni się to od demokratycznych norm obecnego świata. Już w starożytności głosować mogła tylko elita, a więc jedynie nieliczni.

Dlatego twierdzę że elitaryzm jest nieodzownym elementem demokracji, bez którego efektywne rządzenie byłoby niemożliwe.Demokracja elity styczna łączy dwie całkiem różne zasady - wedle pierwszej, system demokratyczny powinien opierać się na przyzwoleniu obywateli oraz wyrażać ich interesy i potrzeby. Wedle drugiej, w ustroju demokratycznym realna władza powinna należeć do osób (a za ich pośrednictwem do instytucji), które byłyby w stanie kompetentnie i roztropnie kierować losami kraju.

Podobne prace

Do góry