Ocena brak

Elitaryzm a elityzm

Autor /Ted Dodano /15.07.2011

Elityzm

  • T. Bottomore : termin odnosi się do postaw społecznych, politycznych, kulturalnych, nie do grupy społecznej

  • Używany pejoratywnie w latach 60. przez ruchy radykalne

  • G. Parry: podejście do zrozumienia polityki i historii, w którym utrzymuje się, iż społeczeństwa zdominowane są przez mniejszości (elity), które koncentrują w swoich rękach władzę i możliwości decyzyjne

  • W. Wesołowski: elita, grupa rządząca, istnieje realnie i jest najważniejsze w procesie zarządzania sprawami publicznymi

  • Czasem postrzegane jedynie jako przeciwieństwo pluralizmu

Elitaryzm:

  • W. Wesołowski: postawa elitarystyczna to akceptowanie dwu twierdzeń, że istnieje grupa osób o szczególnie wysokich politycznych kwalifikacjach, talentach i że to ona powinna rządzić

Podobne prace

Do góry