Ocena brak

ELIASZ abp.

Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012

Żył na przełomie XI i XII w., zm. na Krecie, teolog i kanonista.

Napisał komentarz do 27 mów i 2 listów Grzegorza z Na-zjanzu pt. Egzegesis [...] eis tus me anaginoskomenus logus tu en hagiois pat ros hemon Gregor iu [...] tu Theologu (skrót wydał A. Jahn, PG 36,737-902; przekład łac. J. Leunclaviusa i J. Billy'ego pt. Sancii Gregorii cognomento Theologi opera I-II, Bas, P 1571-1611), komentarz do dzieła Jana Kumaka (Klimaks tu paradeisu) pt. Hermeneia eis ten egzegesin tes hieras kai theias Klimakos tu hagiu Joannu (wyd. częściowo w PG 88, 643-1164) oraz dzieło Apokriseis peri hon erotete para tinos monachu Dionysiu (wydał Leunclavius w Jus graeco-romanum, F 1595, I 335-341; przedruk PG 119,985-997), omawiające (w formie odpowiedzi na pytania Dionizego) niektóre kwestie prawno-moralne, np. problem cudzołóstwa, różnicy między cudzołóstwem a bigamią i trigamia, chrztu w niebezpieczeństwie śmierci oraz określenia pełnoletności.

E. nie należy utożsamiać z jego poprzednikiem, Eliaszem — metropolitą Krety, biorącym udział 787 w Soborze Nic. II, ani z Eliaszem Ekdikosem, pisarzem ascet. i hymnografem z XII w.

 

J. Sajdak. Historia critica scholiastarum et commentatorum Gregorii Naziomem, Kr 1914, 95-120; S. Salaville, DThC IV 2331-2333; V. Grumel, Catholicisme IV 11 ; B. Kolter, LThK III 813; V. Laurent, DHGE XV 185-187.

Podobne prace

Do góry