Ocena brak

ELEUTERIUSZ Św. (1)

Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012

Papież ok. 174-189, ur. w Nikopolis (Epir), był diakonem Kościoła rzym. za pap. Aniceta.

Dla utrzymania jedności kośc. zajął jako papież stanowisko wyczekujące wobec -> montanizmu, o którym zawiadomiła go gmina chrzęść, z Lyonu pismem wręczonym przez Ireneusza; odnośnie do daty Wielkanocy opowiadał się za terminem niedzieli po 14 nizan (Duchesne LP I 137); przypisywany mu list Magno muñere (PL 130,119-122) jest nieautentyczny; okoliczności jego śmierci nie są znane, a oddawanie mu czci jako męczennikowi nie ma uzasadnienia w źródłach hist.;

nie odnaleziono relikwii E., choć grób jego znajdował się prawdopodobnie obok grobu Piotra Apostoła na Watykanie; kult znany od IX w.; w średniow. martyrologiach wspominany 26 lub 27 V; po Soborze Wat. II usunięto święto E. z kalendarza liturgicznego.

 

Kirch 70,126, 546; ASanc Maii VI 360-362; A. Harnack, Der Brief des britischen Königs Lucius an den Papst E., Sitzungsberichte der Königlich Preussi-schen Akademie der Wissenschaften Philosophisch-historische Klasse 23(1904) 909-916; Bardenhewer 1436-437; Quentin 472; G. Bardy, DThC X 2361-2362; B. Botte, DHGE XV 147-148; B. Cignitti, BS IV 1004-1007.

Podobne prace

Do góry