Ocena brak

ELERT WERNER

Autor /Godzislaw88 Dodano /17.09.2012

ur. 19 VIII 1885 w Heldrungen (k. Artem, Saksonia), zm. 21 XI 1954 w Erlangen (Bawaria), lute-rański teolog.

Studia filoz.-teol., uwieńczone doktoratem, a także z zakresu literatury niem. i prawa odbył we Wrocławiu, Erlangen i Lipsku; 1912 został pastorem i działał na Pomorzu, a 1919 dyr. seminarium teol. we Wrocławiu; od 1923 wykładał historię i teologię systematyczną w Erlangen; był członkiem Synodu Gen. Kościoła Ewang.augsb. w Niemczech.

Z pisarskiej spuścizny E. na uwagę zasługują m.in. Der Kampf um das Christentum (Mn 1921), Die Lehre des Luthertums im Abriss (Mn 1924, Erl 19786), monumentalne dzieło Morphologie des Luthertums (I-II, Mn 1931-32.19653), które przyczyniło się do odnowy teologii Kościoła luterańskiego, a nadto Der christliche Glaube. Grundlinien der lutherischen Dogmatik (B 1940, H I960), zawierające podstawowe zasady doktryny luteranizmu (-» dogmat III, -*• chrystologia III B), Zwischen Gnade und Ungnade. Abwandlungen des Themas Gesetz und Evangelium (Mn 1948), Das christliche Ethos (T 1949.19612) i Abendmahl und Kirchengemeinschaft in der alten Kirche, hauptsächlich des Ostens (B 1954). W odróżnieniu od szkoły A. Ritsch la przyjmował E. tożsamość doktryny teol. M. Lutra i Kościoła ewang. augsb. ;

opierając się na przesłankach Lutra, zwł. w tezie o prawie i ewangelii (-> antynomistyczny spór) oraz ich dialektycznym stosunku, przeciwstawiał się poglądom K. Bartha; relacja Prawo—Ewangelia stanowiła punkt wyjścia etyki E., zakładającego, że jej prawdziwe zrozumienie jest możliwe jedynie w ramach teologii luterańskiej ; podkreślał też różnice między teologią luterańską i kalwińską. Na 70-lecie pracy nauk. wydano Gedenkschrift für Werner E. Beiträge zur historischen und systematischen Theologie (B 1955).

 

W. Künneth, Dem Gedenken Werner E., ThLZ 80(1955) 563-566; P. Althaus, ROG II 418; E. Kinder, NDB IV 438-439; tenże, Evangelische Kathoil-zität. Zum ökumenische Horizont der evangelisch-lutherischen Kirche nach Gedanken von Werner E., KD 6(1960) 69-85; W. Krötke, Das Problem „Gesetz und Evangelium" bei Werner E. und Paul Althaus, Z 1965; L, Langemeyer, „Gesetz und Evangelium", Das Grundanliegen der Theologie Werner E., Pa 1970; BBKL I 1486-1487.

Podobne prace

Do góry